Medlemsbiler: | <- 1962 | A-Body | B-Body | C/D-Body | E-Body | F/J/M/R- Body | Øvrige biler |
Choose language

Årsmøte avholdt 19. mars på Teknisk Museum i Oslo


Jan Erik Falck og Øyvind Såtvedt fikk oppmerksomhet for lang tjeneste i klubbens styre.
Tor Gylterud for sin innsats som redaktør av klubbladet Mopar News.

[Tilbake]

<- 1962 A-Body B-Body C/D-Body E-Body F/J/M/R-Body Øvrige