Medlemsbiler: | <- 1962 | A-Body | B-Body | C/D-Body | E-Body | F/J/M/R- Body | Øvrige biler |
Choose language

Årsmøte avholdt 19. mars på Teknisk Museum i Oslo


Fremmøtte medlemmer. Han til høyre i bakgrunnen hadde vært med en stund

[Tilbake]

<- 1962 A-Body B-Body C/D-Body E-Body F/J/M/R-Body Øvrige