Medlemsbiler: | <- 1962 | A-Body | B-Body | C/D-Body | E-Body | F/J/M/R- Body | Øvrige biler |
Choose language


Treffkalender 2017

Regionsaktiviteter 2017

Region Innlandet: hver første onsdag i måneden kl. 18.30 på Myklegard Kro, Løten.

9. desember. Region Oslo/Akershus/Østfold: Julebord i Hurdal.

For nærmere informasjon om Region Oslo/Akershus/Østfold, kontakt Freddy Hagen på tlf. 90062452.

Velkommen til treff!
<- 1962 A-Body B-Body C/D-Body E-Body F/J/M/R-Body Øvrige